Hui Aloha ʻĀina o ka Malu ʻUlu o Lele

The Hawaiian Patriotic League of Lāhainā

He aliʻi ka ʻāina, he kauwā ke kanaka

The land is chief, man its servant

FacebookInstagramYouTube

Nā Aikāne o Maui Cultural Center, 562 A Front Street, Lahaina, Maui - haalahaina@gmail.com