About

About HAA Lāhainā

Hui Aloha ʻĀina o ka Malu ʻUlu o Lele (HAA Lāhainā), first organized in March 1893, was reorganized on May 30, 2019 in Lāhainā.

Executive Board:
Keʻeaumoku Kapu, President
Kanani Puou, Vice President
Nameaaea Hoshino, Treasurer
Puaokamele Dizon, Secretary

FacebookInstagramYouTube

Nā Aikāne o Maui Cultural Center
562 A Front Street, Lāhainā, Maui

info@haalahaina.org

"He aliʻi ka ʻāina, he kauwā ke kanaka"
The land is chief, man its servant
-HAA Lāhainā motto

E Hoi ka Nani i Mokuula.mp4

Song: E Hoʻi ka Nani i Mokuʻula

E hoʻi i ka nani i Mokuʻula lā

I ka uka wale o Waineʻe lā ē


Kauaʻula mai ko uka lā

Kaʻalani mai ko ke kai lā ē


Huli aku ke alo i Lanaʻi lā

Ma ke kōwā iho o Molokaʻi lā


Ka malu o ka puʻu o Hāʻupu lā

Kēlā puʻu ʻoniʻoni ʻoi kelakela lā ē


I ka lehua o Kāʻana ke aloha lā ē

I ka luna wale o Kalae lā e


ʻO Makakeua ka makani lā

I ke kai wale o Mikimiki lā ē


Hāʻina ka inoa i ka laʻi lā

No Mānoanoa he inoa lā ē

-P. K. Kekuaiwa, 1862

Object

The objectives of HAA Lahaina shall be:

A. To provide education and assistance in returning kānaka to ʻāina, kai and wai with a focus on kuleana lands, allodial title, The Great Māhele, water rights, ua koe ke kuleana o nā kanaka (reserving the rights of native tenants), related civil rights, and to protect and restore the covenant of the Kānāwai of Ko Hawaiʻi Pae ‘Āina;

B. To mālama i nā kūpuna hiamoe loa, including assisting in the repatriation of iwi kūpuna, and protection and restoration of ancient burial sites, not limited to ‘āina and kai;

C. To educate on the history of Lahaina from time of the Kumulipo, throughout Lahaina’s significance as the nation’s capital, to the present;

D. To revitalize the national language of Ko Hawaiʻi Pae ʻĀina;

E. To educate on traditional protocol; and

F. To affirm the continuity of Hawaiian independence and to protect our ʻāina, kai and wai forever.

Committees

Program Committee, Kanani Puou, Chair
Membership Committee,
Uilani Kapu, Chair
Fundraising Committee, Nameaaea Hoshino & Kaulana Kapu, Co-Chairs
Junior Committee, Kaipo Kekona, Chair
Marshal Committee, Keeaumoku Kapu, Chair

HAA Lāhainā is very active in the community and there is no lack of ways to be involved. HAA Lāhainā responds to frontline actions like protecting iwi kūpuna at Kauaʻula & Puamana, hosts annual celebrations for Lā Kūʻokoʻa & Lā Hoʻihoʻi Ea, and is dedicated to providing community education on topics that range from kuleana land title to traditional protocol workshops.